شرکت تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما