دربــاره آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 

شرکت تبلیغاتی اندیشه پارسی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی کانون اندیشه پارسی از ترکیب دو گروه شامل هنرمندان خلاق عرصه‌ی هنر و دیجیتال و متخصصین مارکتینگ در سال 1382 شکل گرفت. این گروه با هدف بهره گیری از تخصص و تجربه فعالیت خود را در زمینه تبلیغات تلویزیونی آغاز نمود.
کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی با بررسی دقیق سهم بازار، استراتژی مناسبی را با توجه به میزان بودجه شما طراحی می‌کند که با حداقل ریسک به نتیجه مطلوب برسید. نکته قابل توجه در کانون اندیشه پارسی بررسی علمی و دقیق امور تبلیغاتی می‌باشد. این امور به صورت مکانیزه و در عین حال شفاف و مرحله به مرحله پیش می روند.

شرکت تبلیغاتی اندیشه پارسی ما چه می كنيم؟
این سئوالیست كه به دفعات از ما ‌ پرسیده می شود.
ما تحقیق می كنیم، ما می نویســـیم، ما ترســیم می كنیم، ما طراحی می كنیم، ما نقاشـــی می كنیم، ما عكـــس می گیریم، ما می ســـازیم، ما برنــــامه ریزی می كنیم، ما صـــحبت می كنیم و از همه مهم تر ما تصویر تخیلات ذهنی را به تصویر می كشیم.
اندیشه پارسی یكی از طراحان اصلی جلوه های ویژه در ایران است كه عملكردش شامل ساخت فیلم، صنعت تبلیغات و موزیك ویدئو است.
استفاده از جــادوی انیمیشن و گرافیك و تلفیق هنرمندانه آن با فیلم نتایج خاصـی را حاصل می كند كه كمتر كسی از پذیرش آن سرباز می زند؛
تلفیق هنرمندانه تصویر و صدا آنچنان بر قلب بیننده حك می شود كه فراموش كردن آن به سادگی امكان پذیر نیست.
به عبارتی دیگر ما داســتانی ساده كه در عین حال پیچـیده است بیان می كنیم و آنچه را تصــــور می كنیم به تصویر می كشیم، مهم نیست كه سـاده باشد یا پیچــیده ، مهم سفری است كه ما در آن بیننده را به محیطی می كشیم كه او را به ســمت ایــــده های ما رهنمون می كند.
این كاری است كه ما انجام می دهیم...
دربــاره آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی - 4.2 out of 5 based on 5 votes