تیزر کفش آداک

تیزر تبلیغاتی کفش آداک

تبلیغات تلویزیونی آداکساخت تیزر تبلیغاتی کفش آداک

تبلیغات تلویزيونی تیزر تبلیغاتی کفش آداک نـام تیزر تبلیغاتی: کفش آداک
سفارش دهنـــده: گروه تولیدی کفش آداک
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 16 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال