تیزر کفش آداک

تیزر تبلیغاتی کفش آداک

تبلیغات تلویزیونی آداک

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماساخت تیزر تبلیغاتی کفش آداک