ساخت تیزر تبلیغاتی کفش آداک ـ کارخانه

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی کفش آداک ـ کارخانه نـام تیزر تبلیغاتی: کفش آداک ـ کارخانه
سفارش دهنـــده: گروه تولیدی کفش آداک
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 29 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال

ساخت تیزر تبلیغاتی کفش آداک ـ کارخانه - 5.0 out of 5 based on 1 vote