ساخت تیزر تبلیغاتی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی - جذب نمایندگی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی - جذب نمایندگی نـام تیزر تبلیغاتی: ردیاب خودرویی افرا - جذب نمایندگی
سفارش دهنـــده: شرکت افراصنعت خلیج فارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 50 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال

ساخت تیزر تبلیغاتی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی - جذب نمایندگی - 5.0 out of 5 based on 1 vote