ساخت تیزر تبلیغاتی ردیاب افرا - عربی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزیونی ردیاب افرا - عربینــام تیزر تبلیغاتی: ردیاب افرا ـ عربی
سفارش دهنــــده: گروه فناوری افرا
محــــل پخش تیزر: تلویزیون عراق
زمــــــان تیزر: 118 ثانیه
ساختــــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال

ساخت تیزر تبلیغاتی ردیاب افرا - عربی - 5.0 out of 5 based on 1 vote