ساخت تیزر تبلیغاتی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی افرا

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی ردیاب خودرویی افرا نـام تیزر تبلیغاتی: ردیاب خودرویی افرا
سفارش دهنـــده: شرکت افرا صنعت خلیج فارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 120 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال

ساخت تیزر تبلیغاتی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی افرا - 5.0 out of 5 based on 1 vote