تولید تیزر تبلیغاتی

ساخت تیزر تبلیغاتی

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما