ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت بالان صنعت

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی شرکت بالان صنعت نـام تیزر تبلیغاتی: شرکت بالان صنعت
سفارش دهنـــده: شرکت بالان صنعت
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 20 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: رئال ـ موشن گرافیک

ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت بالان صنعت - 5.0 out of 5 based on 1 vote