ساخت تیزر تبلیغاتی برنج هستی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی برنج هستی نـام تیزر تبلیغاتی: برنج هستی
سفارش دهنـــده: برنج هستی
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 23 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: رئال - انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی برنج هستی - 5.0 out of 5 based on 1 vote