تبلیغات تلویزیونی تیزر تبلیغاتی تیزر تلویزیونی صدا و سیما

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماتبلیغات تلویزیونی شبکه استانی صدا و سیما

تعرفه و قوانین تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی شبکه های استانی و بودمی صدا و سیما سال 95

ماده 28: تعرفه استانی :
1-28: بر اساس تقسیم بندی، مراکز استان ها به چهار منطقه و یک منطقه ویژه به شرح زیر تقسیم می شوند:
منطقه (یک): خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، گیلان، اردبیل، خوزستان( هشت استان)
منطقه (دو): یزد، البرز، هرمزگان، مرکزی، کرمان، قم، گلستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه( نه استان)
منطقه (سه): سمنان، لرستان، همدان، بوشهر، زنجان، قزوین، سیستان و بلوچستان (هفت استان)
منطقه (چهار): چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، کردستان، خراسان شمالی، ایلام (شش استان)
منطقه ویژه: آبادان، کیش، مهاباد (سه استان)
2-28: نرخ باکس  بین برنامه معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.
3-28: حداقل زمان آگهی استانی در تلویزیون 10 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین می شود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 10 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه می گردد (به استثناء نشان آگهی).
تبصره 57: امکان پخش آگهی 5 ثانیه فقط به صورت مکمل آگهی های 10 ثانیه و بیشتر در هما باکس آگهی مقدور می باشد.
4-28: حداقل و حداکثر زمان زیر نویس 15 ثانیه است و کمتر از آن نیز همان 15 ثانیه محاسبه می گردد.
5-28: نرخ دعوت به تماشا معادل چهار برابر نرخ طبقه همان برنامه می باشد.
6-28: نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسقی مصوب شده که در 6 ثانیه، قبل سه برابر نرخ همان برنامه می باشد.
7-28: تعرفه های جدید از تاریخ 95/1/1 قابل اجرا می باشد.
با توجه به اینکه برنامه های صدا و سیما در ماه ها و فصل های سال متفاوت می باشد بر اساس حجم آگهی و میزان عرضه و تقاضای بازار، افزایش و کاهش جدید در شرایط مقتضی اعلام خواهد شد.
ماده 29: ضوابط و مقررات آگهی های خاص استانی:
1-29: آگهی های عام المنفعه 60% تخفیف ریالی محاسبه می شود.
2-29: به تخفیف آگهی های خاص سایر تخفیف ها اضافه نمی شود.
تشخیص تعلق تخفیفات آگهی های خاص به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.
ماده 30: تخفیفات و تسهیلات قراردادهای عادی استانی:
تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و نمایندگی کالا های تولیدی: با هدف کاهش مصرف انرژی و ترغیب تولیدکنندگان داخلی به ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطح A و بالا تر و همچنین صاحبان کالا و نمایندگی کالا های تولیدی از لحاظ صادرات، تولید و اختراع و فن آوری جدید با ارائه مدارک مربوطه به قرار داد های پخش آگهی در تلویزیون 800 درصد و در رادیو 900 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات داده خواهد شد.
ماده 31: اضافه پخش های تسریع استانی:
قرارداد هایی که تا پایان اسفند ماه 94 منعقد گردد در تلویزیون شامل 500% و در رادیو شامل 600% تخفیف تسریع به صورت اضافه پخش می شود.
توضیح: تخفیف اضافه پخش تسریع علاوه بر تخفیفات متعلقه دیگر می باشد.

ماده 32: جدول ضرایب ماه های سال قرارداد استانی:
با توجه به اینکه برنامه های صدا و سیما در ماه ها و فصل هایی از سال ب نسبتی از مخاطب سفارش دهندگان و آگهی ها نیز مشمول کاهش و یا افزایش تقاضا به نسبت زمان عرضه می باشد، همانند بسیاری از مشاغل در کشور و تبلیغات در شبکه های بین المللی، عنصر زمان برای سفارش آگهی نیز به نسبت افزایش یا کاهش مخاطبین در طول دوره سال، تعیین کننده نرخ آگهی است. در سال های گذشته نیز افزایش یا کاهش قیمت ها به صورت مقطعی طی اعلامیه هایی به اطلاع رسانده می شد. این مطلب نیز با بررسی همه جانبه زمان های مشابه سال های گذشته به صورت (ضریب) بر روی نرخ های پایه ای جدول شبکه های صدا و سیما از هم اکنون تعیین و تا پایان پروژه به شرح ذیل اعلام می شود تا در برنامه ریزی ها، تنظیم سفارشات، صرف بودجه های تبلیغاتی و مبالغ قراردادها و زمان بندی های مورد نیاز از هم اکنون مشخص باشد و مورد بهره برداری قرار گیرد.

ضریب تعرفه آگهی های بازرگانی شبکه های استانی صدا و سیما
تبصره 58:  کلیه در صد های افزایش یا کاهش بر روی نرخ پایه جدول پیوست منظور خواهد شد.
تبصره 59: در موارد ویژه مدیر دفتر نمایندگی مراکز استانها پس از تایید مدیر کل بازرگانی اقدام به افزایش یا کاهش تعرفه بنماید.
تعرفه هر ثانیه تیزر تبلیغاتی شبکه های استانی صدا و سیما

تخفیفات تیزر تبلیغاتی شبکه های استانی صدا و سیما
ماده 33: انواع پرداخت:
پرداخت نقدی:
1-33- صاحبان آگهی که تمایل داشته باشند همزمان با شروع قرارداد به صورت نقدی و کامل مبلغ قرارداد را پرداخت نمایند می توانند از امتیاز اضافه پخش نقدی هزار درصد علاوه بر تخفیفات پایه استفاده کنند.
غیر نقدی:
2-33- صاحبان آگهی که قرارداد غیر نقدی انعقاد نمایند تخفیفات مطابق با جدول ضوابط محاسبه می گردد.

تعرفه قراردادهای ثانیه پخش آگهی مراکز استان
ماده 34: آگهی بومی استانی:
دارای منشاء در استان محل پخش است و در تولید آگهی از المان های بومی استفاده شده باشد.
تبصره 60: صاحبان آگهی مندرج در لیست آگهی های ملی از قبیل ادارات کل امور مالیاتی، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب، گاز، مخابرات، حمل و نقل پایانه ها،بهزیستی و ... در صورت تولید و پخش آگهی با محتوای بومی و ویژه هر استان و پس از اخذ شناسه بازرگانی مجاز به پخش در قالب آگهی بومی هستند.
تعرفه پخش آگهی بومی: نرخ پایه پیام های بازرگانی در استان
تعرفه پخش زیرنویس بومی: 1.2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش نشان آگهی بومی: 2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش تقدیم برنامه بومی: 2.5 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی

تعرفه هر ثانیه تبلیغات تلویزیونی شبکه های بومی صدا و سیما
تبصره 61: صاحبان کالا و خدمات که تا پایان اسفند ماه سال 1394 اقدام به عقد قرارداد های بومی استانی می نمایند، از تخفیفات تسریع جدول فوق برخوردار خواهند شد.
ماده 35: آگهی بین استانی:
پخش تبلیغات یک موسسه، بنگاه اقتصادی، نشان تجاری، محصول و یا خدمت در بیش از 2 استان توسط یک صاحب آگهی.
تبصره 62: در صورت تمایل به پخش در 2 استان ( یک استان مبدا و دیگری هم جوار) امکان پخش آگهی با نرخ پایه آگهی بومی در هر دو استان فراهم است.
تبصره 63: در صورت اضافه شدن استان سوم تا سی ام مبنای محاسبه نرخ پخش در استان های بعدی بر اساس تعرفه بین استانی است.
تعرفه پخش آگهی بین استانی: 1.4 برابر بیشتر از نرخ پخش آگهی بومی در هر استان است.
تعرفه پخش زیر نویس بین استانی: 1.2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی بین استانی محاسبه می گردد.
تعرفه پخش نشان آگهی بین استانی : 2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی بین استانی است.
تعرفه پخش تقدیم برنامه بین استانی: 2.5 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی بین استانی می باشد.
ماده 36: آگهی ملی استانی:
صاحبان کالا و خدمات که در بیش از 5 استان آگهی پخش نمایند آگهی آنها ملی محسوب و محاسبه خواهد شد.
تبصره 64: کلیه آگهی ها نیاز به اخذ شناسه بازرگانی دارند.
تعرفه ثانیه ای آگهی ملی: 2 برابر نرخ پخش آگهی آگهی های بومی در هر استان است.
تعرفه پخش زیرنویس ملی: 1.2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی ملی محاسبه می شود.
تعرفه پخش نشان آگهی ملی: 2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی ملی می باشد.
تعرفه پخش تقدیم برنامه ملی: 2.5 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی ملی است.
تسریع اسفند: کلیه قرارداد هایی که در اسفند ماه 1394 منعقد و اسناد مالی مربوط تحویل گردد امکان استفاده از نرخ های پخش آگهی در سال جاری را برای سال آینده دارند و هیچ گونه افزایش نرخ مشمول آنها نخواهد شد.
قرارداد های بومی و بین استانی منعقد شده در اسفند ماه علاوه بر امکان استفاده از نرخ های کنونی، از جدول تخفیفات اضافه پخش رایگان نیز برخوردار هستند.
تبصره 65: با آغاز سال 95 دفتر نمایندگی مراکز استان ها باتوجه به شرایط و تصمیم مدیریت نسبت به افزایش نرخ پایه آگهی ها اقدام خواهد نمود.

تخفیف تسریع منطقه یک تیزر تبلیغاتی شبکه های استانی

تخفیف تسریع منطقه دو، سه و چهار تیزر تبلیغاتی شبکه های استانی
ماده 37: تعدیل:
در صورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه ها مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با کسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر می شود.
ماده 38: فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تایید اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات قرارداد متناسب با پخش مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق ماده (38) اقدام خواهد شد.