قرارداد پخش تبلیغات تلویزیونی

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماچگونه یک قرارداد منعقد میشود؟

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 

به طور کلی قراردادهای پخش تبلیغات تلویزیونی با صداوسیما به صورت سه طرفه منعقد می گردد.
طرف اول قرارداد اداره کل بازرگانی صداوسیما، طرف دوم صاحب آگهی (ارائه دهنده کالا یا خدمات) و طرف سوم کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی می باشد.
سپس با توجه به میزان بودجه (مبلغ قرارداد) صاحب آگهی، برای آن شرکت اعتباری معادل مبلغ قرارداد (نقدی یا اقساطی) باز می شود، از این به بعد صاحب آگهی می تواند از طریق مشاوره کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی نسبت به انتخاب و سفارش پخش در برنامه های مناسب تلویزیونی اقدام نماید.
پس از بررسی و ارزش گذاری برنامه های تلویزیونی به تناسب محصول مورد تبلیغ و همچنین تعیین نوع و میزان مخاطب برنامه های انتخاب شده، اقدامات لازم جهت پخش تیزر انجام می گیرد که کلیه امور اداری مربوط به این کار از طریق کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی صورت می پذیرد.
انتخاب برنامه ها و تعداد تکرار در هر برنامه، به صورت کامل تحت اختیار صاحب آگهی بوده و زیر نظر کانون اجرایی می گردد.
قراردادهای پخش تلویزیونی به تناسب میزان بودجه، نحوه پرداخت و نوع محصول مورد تبلیغ شامل تخفیفات و اضافه پخش های متنوعی می شوند، همچنین بخشنامه های مقطعی برای پخش های رایگان اضافی در طول سال صادر می شود که بهتر است صاحب آگهی با توجه نظر مشاوران کانون زمان بندی و برنامه ریزی پخش های خود را انجام دهد.
روند پخش تا زمان اتمام بودجه قرارداد ادامه دارد.
در قراردادهایی که از طریق کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی منعقد می شود، چنانچه صاحب آگهی به هر دلیل تمایل به فسخ قرارداد داشته باشد، قرارداد بدون هیچ ضرر و زیانی تعدیل شده و مبالغ و اسناد مالی به صاحب آگهی عودت داده می شود.
کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی طبق برنامه ای مدون، ضمن زیر نظر گرفتن مستمر روند پخش تبلیغات صاحب آگهی، در چند مرحله اجرایی نتایج فروش محصولات را بررسی می نماید تا با ایجاد تغییرات مناسب ، نتایج کمپین تبلیغاتی به بالاترین میزان فروش و بازده مالی نزدیک شود.
این سیستم تبلیغاتی طی یک برنامه تحقیقاتی سه ساله توسط کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مدون شده، که در چند سال اخیر باعث رضایت حداکثری مشتریان اندیشه پارسی شده است.

چگونه یک قرارداد منعقد میشود؟ - 4.5 out of 5 based on 4 votes