امتیاز های پخش تیزر های تبلیغاتی تلویزیون

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماامتیاز های تشویقی تبلیغات شبکه های سراسری ، دیجیتال و رادیو

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 

تسهیلات حمایتی و تخفیف قرارداد های پخش تیزر تبلیغاتی صدا و سیما در سال 1397


ماده 6: انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف- اضافه پخش تسریع:
انعقاد قراردادهای جدید پخش برای سال 1397 از تاریخ 1396/10/11 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.
ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه باید اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول شماره 3 تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شده باشد.

اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم و سوم به قراردادهایی تعلق می گیرد که در تاریخ های زیر منعقد شود:

جدول اضافه پخش تسریع برای تیزر تبلیغاتی تلویزیونی

ب- امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی، به صاحبان کالاها و خدماتی که برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری، اقدام به انعقاد قرارداد پخش آگهی نمایند، متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال 1397 اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.

جدول اضافه پخش حضور اولین بار برای تیزر تبلیغاتی تلویزیونی

تبصره 5: نام و نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت و کمیت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه گری و ایجاد تعادل قیمت در بازار، به خصوص در نوسونات اقتصادی خواهد شد؛ لذا رسانه ملی به منظور ارتقاء شاخص های فوق الذکر، در پخش تبلیغات نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید طبقه جدیدی از محصولات و خدمات نمایند، متناسب با مدت زمان عدم حضور، براساس جدول شماره (4) به هر یک از شناسه آگهی ها درصد اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.

تبصره 6: شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات است و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی یا شرکت و معاونت ها و قسمت ها و نمایندگی یا استان ها، مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی فقط یک بار امتیاز حضور اولین بار اعطاء می شود.

تبصره 7: به صاحبان کالا و خدماتی که طی سه ماهه آخر سال 1396 اولین حضور خود در رسانه ملی را تجربه کرده‌اند به حضور اولین بار یا افزایش بودجه، به انتخاب صاحب کالا و خدمات، اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.

ماده 7: اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به تمامی صاحبان کالا و خدمات 10 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.


ماده 8: تسهیلات بخش های تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاست‌های اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی:
8-1: به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی و ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور، علاوه بر سایر امتیازات، اضافه پخش تشویقی ای به شرح زیر نیز به محصولات اعطاء می شود.

 

جدول اضافه پخش بخش های تولیدی و خدماتی برای تعرفه تیزر تبلیغاتی تلویزیونی


ماده 9: تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به منظور حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که در راستای اصلاح الگوی مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می نمایند و ترغیب تولیدکنندگان داخلی، به گروه های دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته اضافه پخشی به شرح ذیل اعطاء می‌شود.

جدول اضافه پخش حمایت از تولیدکنندگان برتر برای تعرفه تیزر تبلیغاتی تلویزیونی

ماده 10: امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان کالا و خدمات گروه 2 و 3 که در هریک از رسانه های رادیو یا تلویزیون سابقه تبلیغات داشته‌اند، علاوه بر سایر امتیازات، اضافه پخشی به شرح جدول زیر اعطاء خواهد شد.
اگر مشمول تسهیلات تشویقی افزایش بودجه شده باشد 100 درصد جدول و اگر بودجه سال 1396 را حفظ کرده باشند
50 درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند 20 درصد جدول ذیل تعلق می‌گیرد .

 

تخفیف حضور مستمر در تیزر تبلیغاتی تلویزیونی صدا و سیما

تبصره 8: به ازاء هر سال حضور مستمر بیش از 5 سال 20 درصد اضافه پخش به ازاء هر سال به جدول فوق اضافه می‌شود .
تبصره 9: ملاك تعیین افزایش بودجه سال96 ، میزان پخش و تعدیل در هر رسانه است.

ماده 11: اضافه پخش بودجه سالانه و ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات:

الف- گروه اول

 

اضافه پخش میزان بودجه ماهانه و افزایش بودجه سالانه تیزر تبلیغاتی تلویزیونی گروه اول

اضافه پخش افزایش بودجه سالانه تیزر تبلیغاتی رادیویی گروه اول


تبصره 10: در گروه اول برای بودجه های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازای هر 50 میلیارد ریال 10 درصد و در رادیو به ازای هر 10 میلیارد ریال 20 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.

ب- گروه دوم

اضافه پخش بودجه تیزر تلویزیونی گروه دوم

اضافه پخش افزایش بودجه تیزر تلویزیونی گروه دوم


جدول تشویقی گروه دوم برای عقد قراردادهای تلویزیونی:

صاحبان آگهی این گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبل طبق جدول ذیل می توانند تا پایان بهمن ماه 1397 از تسهیلات تشویقی رایگان استفاده نمایند.

 

جدول افزایش بودجه سالانه و تخفیف تیزر تلویزیونی برای گروه دوم


تبصره 11: صاحبان کالا و خدمات گروه دوم که بیش از 100 درصد رشد داشته باشند مشروط به اینکه مبلغ قرارداد آنها در تلویزیون کمتر از 150 میلیارد ریال نباشد، مشمول استفاده از جدول فوق الذکر خواهند بود؛ در غیراین صورت چنانچه رشد بودجه طبق جدول شماره 11 باشد، مشمول 20 درصد جدول فوق الذکر خواهند شد.
تبصره 12: صاحبان آگهی گروه دوم که مشمول تسهیلات تشویقی جدول شماره 3 شده اند باید 60 درصد جدول فوق‌الذکر را در تلویزیون و 40 درصد آن را در رادیو آگهی رایگان پخش نمایند.
تبصره 13: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش است.
تبصره 14: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی نیز باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود.
(در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 15: این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه نبوده و ظرفیت تشویقی پس از اتمام قرارداد تعلق خواهد گرفت.

 

ضریب زمانی پخش تیزر تلویزیونی گروه دوم

تبصره 16: در صورتی که صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند، طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب زمانی پخش تیزر تلویزیونی گروه دوم در دی و بهمن

جدول تخفیف میزان بودجه و افزایش بودجه تیزر رادیویی گروه دوم

تبصره 17: برای گروه دوم و افزون بر سقف جدول شماره17 ، در تلویزیون به ازای هر 10 میلیارد ریال 10 درصد و در رادیو به ازای هر 5 میلیارد ریال، 20 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
تبصره 18: در کلیه گروه ها ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد، ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.

جدول تشویقی گروه دوم برای عقد قراردادهای رادیویی:

صاحبان آگهی این گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبل، می توانند تا پایان بهمن ماه سال1397 طبق جدول ذیل از تسهیلات تشویقی رایگان استفاده نمایند.

جدول پخش رایگان تیزر رادیویی برای گروه دوم


تبصره 19: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود.
تبصره 20: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی نیز باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود.
(در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 21: این طرح مشمول قرارداد های کاهش بودجه نمی شود و ظرفیت تشویقی پس از اتمام قرارداد تعلق خواهد گرفت.

 

ضریب زمانی پخش تیزر تبلیغاتی برای گروه دوم


تبصره 22: در صورتی که صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند، طبق جدول ذیل محاسبه می شود.
* تسهیلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نیست.

 

ضریب زمانی پخش تیزر تبلیغاتی برای گروه دوم در دی و بهمن


د- گروه سوم:
در راستای ادامه حمایت ویژه از بخش های تولیدی و خدماتی گروه سوم جداول زیر ارائه شده است.

 

جدول اضافه پخش میزان بودجه تعرفه تیزر تلویزیونی گروه سوم

جدول اضافه پخش افزایش بودجه تعرفه تیزر تلویزیونی گروه سوم

تبصره 23: استفاده از ضریب افزایش بودجه در سال 97 منوط به عقد و پخش قرارداد حداقل 300 میلیون ریالی در سال 96 است.
تبصره 24: برای عملیاتی کردن افزایش بودجه سال1397 ، قراردادهای صاحبان کالا و خدمات در سال 96 یا باید کامل پخش شده باشد یا تمام مبلغ آن وصول شده باشد.

 

جدول اضافه پخش میزان بودجه ماهانه تیزر رادیویی

جدول اضافه پخش افزایش بودجه سالانه تیزر رادیویی

تبصره 25: در گروه سوم برای بودجه های بالاتر از سقف جدول ماهانه، در تلویزیون به ازای هر 15 میلیارد ریال 40 درصد و در رادیو به ازای هر سه میلیارد ریال 50 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
تبصره 26: در کلیه گروه ها ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد، ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.

ماده 12: تسهیلات تشویقی حمایت از اشتغال داخلی:
اداره کل بازرگانی در ادامه اجرای طرح تشویقی رایگان (حمایت از اشتغال کارگر ایرانی) برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی در گروه سوم به شرح ذیل اقدام نموده است.
الف)
1- به کلیه صاحبان کالا و خدمات اعم از هلدینگ و سایرین که در سال 1396 از طرح اشتغال کارگر ایرانی استفاده ننموده اند، براساس تعداد نیروی انسانی شاغل در واحد ذیربط و طبق جدول شماره 26 آگهی تشویقی رایگان تعلق می‌گیرد.

 

 جدول پخش رایگان تیزر تلویزیونی صدا و سیما

2- نحوه تقسیم بندی تسهیلات تشویقی براساس 50 درصد در تلویزیون و 50 درصد در رادیو است.
3- درخصوص آگهی های کمتر از 15 ثانیه، ملاك محاسبه 15 ثانیه است.
4- برای استفاده از طرح تشویقی رایگان علاوه بر سایر مدارك و مستندات فعالیت اقتصادی، ارائه تأییدیه اشتغال بکار موضوع جدول شماره (1) از سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 96 و یا در طول سال 1397 برای نیروی کار شاغل در هر واحد تولیدی یا خدماتی ضروری است.

 

ضریب پخش رایگان تیزر تلویزیونی صدا و سیما در گروه سه


تبصره 27: در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب تسهیلات پخش رایگان تیزر تلویزیونی و رادیویی صداوسیما در گروه سه

تبصره 28: در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب پخش رایگان تیزر رادیو در دی و بهمن برای گروه سوم

ب)
به قرارداد صاحبان کالا و خدماتی که در سال 1396 از طرح اشتغال کارگر ایرانی استفاده نموده اند و یا در سال 1397 با اداره کل بازرگانی قرارداد پخش آگهی تلویزیونی (ریالی) اولین حضور و یا افزایش بودجه نسبت به سال 1396 منعقد و پخش نمایند، براساس تعداد نیروی انسانی شاغل در واحد ذیربط، طبق جدول شماره 2 آگهی تشویقی رایگان تعلق می‌گیرد.

 

جدول حمایت از کار و اشتغال ایرانی - پخش رایگان تیزر تلویزیونی

1- نحوه تقسیم بندی تسهیلات تشویقی براساس 60 درصد در تلویزیون و 40 درصد در رادیو است.
2- در خصوص آگهی های کمتر از 15 ثانیه ملاك محاسبه 15 ثانیه است.
3- استفاده از طرح تشویقی رایگان مستلزم ارائه تاییدیه اشتغال بکار موضوع جدول شماره(1) از سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 96 و یا طول سال 1397 مبنی بر تایید نیروی کار شاغل، در هر واحد تولیدی یا خدماتی است.
4- خودرو سازان و بیمه های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 200 میلیارد ریالی، پس از اتمام پخش قرارداد، شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
5- وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه های دولتی و عام عمومی غیر دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 30 میلیارد ریالی، پس از اتمام پخش قرارداد شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
6- تسهیلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نیست.
7- این تسهیلات فقط مشمول کالاهای تولید ایران است.
تبصره 29: صاحبان کالا و خدمات گروه سوم که مشمول افزایش از 400 درصد به بالا هستند، مشروط به اینکه حداقل بودجه سالانه قرارداد آنها مشمول ردیف 10 جدول شماره 31 باشد، از تسهیلات تشویقی زمانی این ردیف (‌10هزار ثانیه) برخوردار خواهند شد.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر تلویزیونی

تبصره 30: در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر تلویزیونی در دی و بهمن

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر رادیویی در دی و بهمن

تبصره 31: در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر رادیویی در دی و بهمن

ماده 13: تسهیلات تشویقی برای برند ملی:
صاحبان کالا و خدماتی که در سال 97 از سوی سازمان توسعه تجارت، به عنوان " برند ملی " شناسایی شوند، از تسهیلات تشویقی رایگان 600 ثانیه ای برخودار خواهند شد.
1- نحوه تقسیم بندی تسهیلات تشویقی براساس 60 درصد در تلویزیون و 40 درصد در رادیو است.
2- درخصوص آگهی های کمتر از 15 ثانیه، ملاك محاسبه 15 ثانیه است.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر تلویزیونی برند ملی

تبصره 32: در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر تلویزیونی برند ملی در دی و بهمن

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر رادیویی برند ملی در دی و بهمن

تبصره 33: در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تیزر رادیویی برند ملی در دی و بهمن

ماده 14: تسهیلات تشویقی طی سال
1- آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان مرداد ماه 1397 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد تا 1397/11/30 در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 150 درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 80 درصدی خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
2- آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان مهر ماه 1397 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا‌ 1397/11/30 در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 90 درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 40 درصدی خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
تبصره 34: صاحبان کالا و خدماتی که تولیدات آنها در ایران تحت لیسانس انجام می شود اگر در حوزه های لوازم آرایشی، بهداشتی و سلولزی تولید می‌کنند، مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 300 میلیارد ریال نباشد، باید از رشد بودجه سالانه حداقل 45 درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم خانگی این رشد باید حداقل 35 درصد باشد.
تبصره 35: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود .
تبصره 36: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی هم باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود.
(در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 37: این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه، فرهنگی آموزشی، کتاب و فیلم سینمایی نمی شود .

ماده 16: تسهیلات تشویقی ماه مبارك رمضان:
صاحبان کالا و خدماتی که 15 روز قبل از شروع ماه مبارك رمضان تا 15 روز بعد از پایان این ماه جشنواره فروش فوق‌العاده کالا و خدمات داشته باشند (پس از تایید مراجع ذیصلاح) و میزان تخفیف اعلام عمومی شده آنها بین 15 تا 50 درصد باشد، با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در هر رسانه تا 1397/11/30، از تسهیلات تشویقی 40 درصدی برخوردار خواهند بود. در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
امتیاز های تشویقی تبلیغات شبکه های سراسری ، دیجیتال و رادیو - 5.0 out of 5 based on 6 votes