نحوه پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیون

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیمانحوه پرداخت تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه های سراسری ، دیجیتال و رادیو

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 

نحوه پرداخت هزینه تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صداوسیما در سال 1396

ماده 13- انواع پرداخت قراردادها:
الف- نقدی:

نحوه پرداخت نقدی تعرفه تیزر تبلیغاتی و تیزر تلویزیونی گروه اول و دوم صدا و سیما

نحوه پرداخت نقدی تعرفه تیزر تبلیغاتی و تیزر تلویزیونی صدا و سیما


*تبصره 19: صاحبان آگهی همه گروه ها که شروع قرارداد آنها فروردین ماه 1396 است حداکثر تا مورخ 1395/12/24 وجه قرارداد نقدی خود را می بایست به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاك امکان پخش، تایید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما می‌باشد.
*تبصره 20: در قراردادهای نقدی (همه گروه‌ها) شروع پخش، پس از واریز وجه به حساب مندرج در قرارداد و ارائه رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
*تبصره 21: صاحبان آگهی که تمایل به پرداخت وجه به صورت ضمانتنامه بانکی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.
*تبصره 22: صاحبان آگهی گروه یک و دو می توانند در هریک از رسانه ها  یک قرارداد نقدی در طول سال 1396 منعقد نمایند.
*تبصره 23: صاحبان آگهی گروه سه میتوانند قراردادهای نقدی را به صورت یک‌ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش‌ماهه و سالانه منعقد نمایند. ( قراردادهایی که شروع پخش آنها از تاریخ 1396/1/1 باشد پس از اصلاح مدارك مثبته مالی می توانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 1395 شروع نمایند.)
* تبصره 24: آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که در سال 1396 مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه می‌گردند در صورتیکه بیش از یک  قرارداد در طول دوره منعقد نمایند امتیازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر به آخرین قرارداد منعقده تعلق می‌گیرد.

ب- صورت حسابی: در صورتی که صاحبان کالا و خدمات به دلایل دولتی بودن امکان ارائه چک براساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه یا ذیحساب صاحبان کالا و خدمات صورتحساب صادر میگردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 7 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نمایند.

*تبصره 25: صاحبان کالا و خدمات گروه سه در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی، با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما امکان پرداخت قراردادها (به صورت صورتحسابی)، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.

ج- غیرنقدی: مبلغ قرارداد گروه 3 به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط تا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود .
*تبصره 26: درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال 1396 جداگانه دریافت خواهد شد (مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و در جدول محاسبات بودجه قرار نمی‌گیرد.)
نحوه پرداخت تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه های سراسری ، دیجیتال و رادیو - 5.0 out of 5 based on 3 votes