ساخت تیزر تبلیغاتی روغن نباتی جهان ـ كارخانه

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی روغن نباتی جهان ـ كارخانه نـام تیزر تبلیغاتی: روغن نباتی جهان ـ كارخانه
سفارش دهنـــده: شرکت روغن نباتی جهان
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 22 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی روغن نباتی جهان ـ كارخانه - 5.0 out of 5 based on 1 vote