وله رپرتاژ آگهـی روغن نباتی جهان ـ کارخانه

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
وله رپورتاژ آگهی روغن نباتی جهان ـ کارخانه نـام تیزرتبلیغاتی: وله رپورتاژ آگهی روغن نباتی جهان ـ کارخانه
سفارش دهنـــده: شرکت روغن نباتی جهان
محـــل پخش تیزر: رپورتاژ آگهی كارخانه روغن نباتی جهان
زمــــــان تیزر: 14 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

وله رپرتاژ آگهـی روغن نباتی جهان ـ کارخانه - 5.0 out of 5 based on 1 vote