ساخت فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهاننام فیلم تبلیغاتی: مستند صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهان
سفارش دهنـــده: کارخانه روغن نباتی جهان
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 24.30 دقیقه
ساختــــــــار فیلم: فیلم برداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری

ساخت فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهان - 5.0 out of 5 based on 3 votes