ساخت تیزر تبلیغاتی مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی شرکت مارشال الكترونیك نـام تیزر تبلیغاتی: مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
سفارش دهنـــده: شرکت مارشال الكترونیك
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه بین المللی
زمــــــان تیزر: 33 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی - 3.0 out of 5 based on 2 votes