ساخت وله مارشال الكترونيك

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی وله مارشال الكترونيك نـام تیزر تبلیغاتی: وله مارشال الكترونيك
سفارش دهنـــده: شرکت مارشال الكترونیك
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه بین المللی
زمــــــان تیزر: 39 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت وله مارشال الكترونيك - 5.0 out of 5 based on 1 vote