ساخت تیزر تبلیغاتی مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی مارشال الكترونيك  ـ سينمای خانگی نـام تیزر تبلیغاتی: مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
سفارش دهنـــده: مارشال الكترونيك
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه بین المللی
زمــــــان تیزر: 33 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی - 5.0 out of 5 based on 1 vote