ساخت تیزر تبلیغاتی مهرگان تاكسی ـ بيمه شخص ثالث

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی مهرگان تاكسی ـ بيمه شخص ثالث نـام تیزر تبلیغاتی: مهرگان تاكسی ـ بيمه شخص ثالث
سفارش دهنـــده: مهرگان تاكسی
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 39 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: موشن گرافیک

ساخت تیزر تبلیغاتی مهرگان تاكسی ـ بيمه شخص ثالث - 5.0 out of 5 based on 1 vote