ساخت تیزر تبلیغاتی مهرگان تاكسی ـ بيمه تاكسی داران

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی مهرگان تاكسی ـ بيمه تاكسی داران نـام تیزر تبلیغاتی: مهرگان تاكسی ـ بيمه تاكسی داران
سفارش دهنـــده: مهرگان تاكسی
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 37 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: موشن گرافیک

ساخت تیزر تبلیغاتی مهرگان تاكسی ـ بيمه تاكسی داران - 5.0 out of 5 based on 1 vote