ساخت فیلم صنعتی تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارگزاری بانک ملینام فیلم تبلیغاتی: پرزنتیشن تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی ایران
سفارش دهنـــده: کارگزاری بانک ملی ایران
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم صنعتی: 9.50 دقیقه
ساختــــــار فیلم : فیلم برداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری

ساخت فیلم صنعتی تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی - 4.8 out of 5 based on 4 votes