ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن بانوان و آشپزی مروا

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی تلفن بانوان و آشپزی مروا نـام تیزر تبلیغاتی: تلفن بانوان و آشپزی مروا
سفارش دهنـــده: شرکت برگ سبز مروا سیستم
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 32 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن بانوان و آشپزی مروا - 5.0 out of 5 based on 1 vote