ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن بازی مروا - بازی اعـــداد

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی تلفن بازی مروا - بازی اعـــداد نـام تیزر تبلیغاتی: تلفن بازی مروا - بازی اعـــداد
سفارش دهنـــده: شرکت برگ سبز مروا سیستم
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 37 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن بازی مروا - بازی اعـــداد - 5.0 out of 5 based on 1 vote