ساخت تیزر تبلیغاتی فهرست تلفن های هوشمند مروا

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی فهرست تلفن های هوشمند مروا نـام تیزر تبلیغاتی: فهرست تلفن های هوشمند مروا
سفارش دهنـــده: شرکت برگ سبز مروا سیستم
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 41 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: تركیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی فهرست تلفن های هوشمند مروا - 5.0 out of 5 based on 1 vote