ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن مسابقه و بازی مروا ـ چی مال کیه

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی تلفن مسابقه و بازی مروا ـ چی مال کیه نـام تیزر تبلیغاتی: تلفن مسابقه و بازی مروا ـ چی مال کیه
سفارش دهنـــده: شرکت برگ سبز مروا سیستم
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 36 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن مسابقه و بازی مروا ـ چی مال کیه - 5.0 out of 5 based on 2 votes