ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن سرگرمی مروا - فال حافظ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی تلفن سرگرمی مروا - فال حافظ نـام تیزر تبلیغاتی: تلفن سرگرمی مروا - فال حافظ
سفارش دهنـــده: شرکت برگ سبز مروا سیستم
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 34 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر:  ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن سرگرمی مروا - فال حافظ - 5.0 out of 5 based on 1 vote