ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن شعر و ترانه مروا

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی تلفن بازی مروا - شعر و ترانه نـام تیزر تبلیغاتی: تلفن بازی مروا - شعر و ترانه
سفارش دهنـــده: شرکت برگ سبز مروا سیستم
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 32 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن شعر و ترانه مروا - 5.0 out of 5 based on 1 vote