ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن قصه گوی مروا

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی تلفن قصه گوی مروا نـام تیزر تبلیغاتی: تلفن قصه گوی مروا
سفارش دهنـــده: شرکت برگ سبز مروا سیستم
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر:  35 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی تلفن قصه گوی مروا - 5.0 out of 5 based on 1 vote