تیزر ، تیزر تبلیغاتی ، تبلیغات تلویزیونی برند هاساخت تیزر تبلیغاتی سایر برنــدها

فیلم مستند همپارنــام مستند: مستند صنعتی همپار
دانلود فیلم مستند شرکت همپار زمان فیلم : 18 دقیقه
دانلود کلیپ مستند همپار زمان کلیپ : 1.5 دقیقه
کلیپ جلوه های ویژه فیلم همپار (نمایش فقط در جلسات حضوری کانون)
دانلود تیزر تبلیغاتی همپار زمان تیزر : 30 ثانیه
 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار - برلوخر آلماننام فیلم تبلیغاتی: فیلم مستند صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار ـ برلوخر آلمان
سفارش دهنـــده: شرکت همپار ـ برلوخر آلمان
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 12.50 دقیقه
ساختـــــــار فیلم: فیلمبرداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری
 فیلم صنعتی تبلیغاتی شرکت آریا دانانام فیلم تبلیغاتی: فیلم مستند صنعتی تبلیغاتی شرکت آریا دانا
سفارش دهنـــده: آریا دانا کیمیا
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 8.40 دقیقه
ساختـــــــار فیلم: فیلمبرداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری