ساخت تیزر تبلیغاتی مجتمع الماس کویر نایین

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزیونی مجتمع الماس کویر ناییننـام تیزر تبلیغاتی: پیش فروش واحد های تجاری مجتمع الماس کویر نایین
سفارش دهنـــده: مجتمع الماس کویر نایین
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 29 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی مجتمع الماس کویر نایین - 5.0 out of 5 based on 1 vote