ساخت تیزر تبلیغاتی آموزشگاه علمی عرفان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی آموزشگاه کنکور عرفان نـام تیزر تبلیغاتی: همایش های جمع بندی کنکور آموزشگاه عرفان
سفارش دهنـــده: آموزشگاه علمی عرفان
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 24 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: موشن گرافیک سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی آموزشگاه علمی عرفان - 5.0 out of 5 based on 1 vote