ساخت تیزر تبلیغاتی پاساژ سراجان امیر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی پاساژ سراجان امیر نـام تیزر تبلیغاتی: پاساژ سراجان امیر
سفارش دهنـــده: پاساژ امیر
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 30 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال

ساخت تیزر تبلیغاتی پاساژ سراجان امیر - 5.0 out of 5 based on 1 vote