ساخت فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار - برلوخر آلمان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار - برلوخر آلماننام فیلم تبلیغاتی: فیلم مستند صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار ـ برلوخر آلمان
سفارش دهنـــده: شرکت همپار ـ برلوخر آلمان
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 12.50 دقیقه
ساختـــــــار فیلم: فیلمبرداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری

ساخت فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار - برلوخر آلمان - 5.0 out of 5 based on 1 vote