ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت مهاجرتی HMS

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی شرکت مهاجرتی HMS نـام تیزر تبلیغاتی: شرکت مهاجرتی HMS
سفارش دهنـــده: شرکت مهاجرتی HMS
محـــل پخش تیزر: شبکه های ماهواره ای
زمــــــان تیزر: 35 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت مهاجرتی HMS - 5.0 out of 5 based on 1 vote