ساخت تیزر تبلیغاتی مجله كانون توانا

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی مجله كانون توانا نـام تیزر تبلیغاتی: مجله كانون توانا
سفارش دهنـــده: مجله كانون توانا
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 39 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: موشن گرافیک

ساخت تیزر تبلیغاتی مجله كانون توانا - 5.0 out of 5 based on 1 vote