ساخت تیزر تبلیغاتی سامانه فناوری طوبی - 20102010

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی سامانه فناوری طوبی نـام تیزر تبلیغاتی: سامانه فناوری طوبی - 20102010
سفارش دهنـــده: سامانه فناوری طوبی
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 26ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن

ساخت تیزر تبلیغاتی سامانه فناوری طوبی - 20102010 - 5.0 out of 5 based on 1 vote