ساخت تیزر تبلیغاتی دكتر پاتریكس

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی دكتر پاتریكس نـام تیزر تبلیغاتی: دكتر پاتریكس
سفارش دهنـــده: شرکت طنین بهداشت پارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 28 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی دكتر پاتریكس - 5.0 out of 5 based on 1 vote