ساخت تیزر تبلیغاتی تيغ پاتريكس

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 
تبلیغات تلویزيونی تيغ پاتريكس نـام تیزر تبلیغاتی: تيغ پاتريكس
سفارش دهنـــده: شرکت طنین بهداشت پارس
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه بین المللی
زمــــــان تیزر: 30 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی

ساخت تیزر تبلیغاتی تيغ پاتريكس - 3.0 out of 5 based on 2 votes