تیزر

ساخت تیزر

ساخت تیزر تبلیغاتی

تبلیغات تلویزیون

تیزر تبلیغاتی

تیزر انیمیشن

پیام بازرگانی

آگهی تلویزیونی

تیزر تلویزیونی


  • تیزر تبلیغاتی روغن موتور سینولکس 
  • فیلم تبلیغاتی برلوخر آلمان
  • تیزر تبلیغاتی کفش آداک
  • فیلم تبلیغاتی شرکت آریا دانا
  • تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی آدرین
  • تیزر تبلیغاتی آرزوم ترکیه
  • تیزر تبلیغاتی مروا
  • تیزر تبلیغاتی روغن موتور سینولکس
  • فیلم تبلیغاتی شرکت همپار
  • تیزر تبلیغاتی بالان صنعت
  • تیزر تبلیغاتی همپا
  • تیزر تبلیغاتی شرکت HMS
  • فیلم تبلیغاتی جهان
  • تیزر تبلیغاتی طوبی
  • تیزر تبلیغاتی ایران دوش
  • تیزر تبلیغاتی کانون توانا
  • فیلم تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی ایران
  • تیزر تبلیغاتی مجلات رشد
  • تیزر تبلیغاتی خانه شناگران
  • تیزر تبلیغاتی هیوندای
  • تیزر تبلیغاتی مارشال
  • تیزر تبلیغاتی مهرگان تاکسی
  • تیزر تبلیغاتی مشکفام
  • تیزر تبلیغاتی پترو طاها
  • تیزر تبلیغاتی روفیکس
  • تیزر تبلیغاتی هلال
  • تیزر تبلیغاتی پاتریکس
  • تیزر تبلیغاتی بانک ملی
  • تیزر تبلیغاتی همراه اول
  • تیزر تبلیغاتی جی وی سی


ساخت تیزر تبلیغاتی

تبلیغات تلویزيونی ربات کوچولو برای کودکان 3 تا 7 سال نـام تیزر تبلیغاتی: ربات کوچولو برای کودکان 3 تا 7 سال
سفارش دهنـــده: شرکت هوشمند افزار سها گستر آراد
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 36 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن
فیلم مستند همپارنــام مستند: مستند صنعتی همپار
دانلود فیلم مستند شرکت همپار زمان فیلم : 18 دقیقه
دانلود کلیپ مستند همپار زمان کلیپ : 1.5 دقیقه
کلیپ جلوه های ویژه فیلم همپار (نمایش فقط در جلسات حضوری کانون)
دانلود تیزر تبلیغاتی همپار زمان تیزر : 30 ثانیه
تبلیغات تلویزيونی تیزر تبلیغاتی روفيكس ( Roofix ) نـام تیزر تبلیغاتی: تیزر تبلیغاتی روفيكس ( Roofix )
سفارش دهنـــده: شرکت بارمان پوشش
محـــل پخش تیزر: شبکه های ماهواره ای
زمــــــان تیزر: 28 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی
تبلیغات تلویزيونی ردیاب شخصی افرا نـام تیزر تبلیغاتی: ردیاب شخصی افرا
سفارش دهنـــده: شرکت افرا صنعت خلیج فارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 45 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال - موشن گرافیک
تبلیغات تلویزيونی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی - جذب نمایندگی نـام تیزر تبلیغاتی: ردیاب خودرویی افرا - جذب نمایندگی
سفارش دهنـــده: شرکت افراصنعت خلیج فارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 50 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال
تبلیغات تلویزيونی تیزر تبلیغاتی کفش آداک نـام تیزر تبلیغاتی: کفش آداک
سفارش دهنـــده: گروه تولیدی کفش آداک
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 16 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال
 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار - برلوخر آلماننام فیلم تبلیغاتی: فیلم مستند صنعتی تبلیغاتی کارخانه شرکت همپار ـ برلوخر آلمان
سفارش دهنـــده: شرکت همپار ـ برلوخر آلمان
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 12.50 دقیقه
ساختـــــــار فیلم: فیلمبرداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری
 فیلم صنعتی تبلیغاتی شرکت آریا دانانام فیلم تبلیغاتی: فیلم مستند صنعتی تبلیغاتی شرکت آریا دانا
سفارش دهنـــده: آریا دانا کیمیا
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 8.40 دقیقه
ساختـــــــار فیلم: فیلمبرداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری
 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهاننام فیلم تبلیغاتی: مستند صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهان
سفارش دهنـــده: کارخانه روغن نباتی جهان
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 24.30 دقیقه
ساختــــــــار فیلم: فیلم برداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری
 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارگزاری بانک ملینام فیلم تبلیغاتی: پرزنتیشن تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی ایران
سفارش دهنـــده: کارگزاری بانک ملی ایران
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم صنعتی: 9.50 دقیقه
ساختــــــار فیلم : فیلم برداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری
وله رپورتاژ آگهی روغن نباتی جهان ـ کارخانه نـام تیزرتبلیغاتی: وله رپورتاژ آگهی روغن نباتی جهان ـ کارخانه
سفارش دهنـــده: شرکت روغن نباتی جهان
محـــل پخش تیزر: رپورتاژ آگهی كارخانه روغن نباتی جهان
زمــــــان تیزر: 14 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی
تبلیغات تلویزيونی وله مارشال الكترونيك نـام تیزر تبلیغاتی: وله مارشال الكترونيك
سفارش دهنـــده: شرکت مارشال الكترونیك
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه بین المللی
زمــــــان تیزر: 39 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی