تیزر عایق بام روفیـکس

تیزر تبلیغاتی عایق بام روفیـکس

تبلیغات تلویزیونی عایق بام روفیـکسساخت تیزر تبلیغاتی روفیــــکس

تبلیغات تلویزيونی تیزر تبلیغاتی روفيكس ( Roofix ) نـام تیزر تبلیغاتی: تیزر تبلیغاتی روفيكس ( Roofix )
سفارش دهنـــده: شرکت بارمان پوشش
محـــل پخش تیزر: شبکه های ماهواره ای
زمــــــان تیزر: 28 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی