تیزر تبلیغاتی خلاق

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماتیم تخصصی خلاقیت و نوآوری

این شرکت با سازماندهی یک تیم تخصصی در زمینه تحقیق و توسعه ایده پردازی خلاقانه در برنامه های تبلیغاتی ، ضمن بررسی مستمر تبلیغات موفق بین المللی سعی در ایجاد فضایی خلاق و هوشمندانه در تبلیغات تلویزیونی کشور را دارد. همچنین با راه اندازی اتاق فکر و ایده پردازی و با حضور بیش از 50 عضو فعال گامی بلند به سوی تعالی اهداف تبلیغات برداشته است.